Greft: Donör yatağından tamamen ayrılmış ve canlılığını tamamen devam ettirmek için alıcı yataktan beslenmesi gerekli dokudur.
Vaskularize greft (Flep): Kan akımı donör alana bağlı olarak veya alıcı damarlara mikrovaskuler anostmozlara bağlanarak yeniden kanlanma sağlanan dokudur.
Otogreft: Aynı kişinin bir bölgesinden alınıp, başka bir bölgesine aktarılan dokudur. (İnsan Kaynaklı Dokular)
Izogreft: Genetik olarak aynı olan ikizler arasında yapılan doku aktarımıdır. (İnsan Kaynaklı Dokular)
Allogreft: Aynı cinsten farklı kişiler arasında yapılan doku aktarımıdır. (İnsan Kaynaklı Dokular)
Xenogreft: Farklı cinsler arasında yapılan doku aktarımıdır. (Hayvan Kaynaklı Dokular)

Allogreft Nedir - Orbone Doku Bankası Kemik Greftleri

Allogreft Nedir? Allotransplant, aynı türden genetik olarak özdeş olmayan bir donörden bir alıcıya nakledilen, sert ve yumuşak dokular olarak gruplandırdığımız, herhangi bir sebeple vücudumuzda doku kaybı oluşan  bölgelere, cerrahi operasyon ile kullanılan, ileri teknoloji doku laboratuvarlarında geri dönüştürülen insan kaynaklı dokulardır. Homograft olarak da adlandırılır. Allogreft dokuları ortopedi ve travmatoloji, dental, spinal cerrahi ve doku hasarı oluşan her türlü ameliyatta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir Allogreft kemiği canlı hücre içermez.

Allogreftler mineralize, demineralize, çips, toz veya bütün kemik olarak elde edilebilir. Immunogen yapısının engellemesi için yapılan işleme göre taze dondurulmuş ve kurutulmuş olarak iki çeşit üretim vardır. Kemik greftleri istenilen şekilde ve konfigürasyonda elde edilebilir. Vücutta doku hasarı olan her bölgeye göre önceden üretilen hazır yapıda ki formlar kullanılır.

Allogreft Nedir - Ön Çapraz Bağlar

Allogreftler aşağıdakiler dahil çeşitli organ ve dokular için kullanılabilir:

Ön çapraz bağlar ve tendon onarımı
Diz ve ayak bileğinde eklem rekonstrüksiyonu
Menisküs replasmanı
Kanser veya travma nedeniyle rekonstrüksiyon
Diş prosedürlerinde sırt büyütme
Omuz onarımı
Spinal füzyon
Ürolojik prosedürler
Deri nakli
Kornea nakli
Kalp nakli
Kalp kapakçıkları
Kemik allogrefti

Allogreft dokuları canlı veya ölü donörlerden (kadavra), bir omurga füzyon cerrahisi gibi aşılama prosedürlerinde kullanılmak üzere elde edilir. Kemik grefti, hastanın kendi kemiği ile kaynaşma işleminde önemli yer edinmiştir. Kemik greftleri, kemik oluşumunu kolaylaştırmak ve yara iyileşmesini desteklemek için dolgu ve iskele olarak kullanılır. Bu greftler biyolojik olarak emilebilir ve antijen-antikor reaksiyonu yoktur. Bu kemik greftleri, yeni kemik oluşumunu indükleyen bir mineral deposu görevi görür.

Orbone Hücre ve Doku Bankası olarak allogreft dokularının üretimi için toplanan ham dokuları sadece Türkiye’de ki hastanelerden sertifikalı profesyonel ekiplerimiz tarafından yalnızca Türkiye’de ki hastanelerden katı donör kabul kriterlerine uygun olarak ve yapılması gereken tüm hastalık testlerini eksiksiz gerçekleştirerek toplamaktadır.

Orbone Hücre ve Doku Bankası olarak ortopedi ve travmatoloji, dental, spinal cerrahi ve doku hasarı oluşan her türlü ameliyatta kullanılmak üzere üretilen allogreft ürün gruplarımızda her boyut partikül boyutlarında ve hacimlerinde Küp, Wedge, Blok, Demineralize Kemik Matriksi, DBM Putty, DBM Jel, Strip, Crush, Strut, Tendon, Kansellöz cips, Kortikal cips ve Kortikal-Kansellöz Cipsler gibi tüm çeşitler üretilmektedir.

Orbone Hücre ve Doku Bankası allogreft dokuları 100% insan kaynaklıdır ve kullandığı üstün eCOO scCO2 teknolojisi ile üretim yaptığı için dokulardaki mükemmel yapı mukavemeti kaynaşmayı garantilemektedir. eCOO scCO2 teknolojisi kimyasal yıkama değildir. Orbone Hücre ve Doku Bankasının tüm dokuları Gama Sterilizasyon ile steril edilmektedir.

Orbone Hücre ve Doku Bankasının üretmiş olduğu allogreftler cerrah ve hastaların operasyon sonrası kalite ve güvenliğini uluslararası arenada bilimsel olarak ispatlamıştır.

Otogreft, otolog veya otojen kemik aşılama, aşıyı alan aynı kişiden elde edilen kemiğin kullanılmasını içerir. Kemik, iliak kret, mandibular simfiz (çene bölgesi) ve anterior mandibular ramus (koronoid süreç) gibi gerekli olmayan kemiklerden toplanabilir. Blok greft yapılacaksa otojen kemik en çok tercih edilendir çünkü greft hastanın vücudundan çıktığı için greft reddi riski daha azdır. Osteoindüktif ve osteojenik olduğu kadar osteokondüktif de olacaktır. Otolog greftlerin dezavantajı, ek cerrahi alan gerektirmesi, postoperatif ağrı ve komplikasyonlar için başka bir potansiyel yerleşim yeri gerektirmesidir.

Tüm kemikler, nakledilen bölgede kan desteğine ihtiyaç duyar. 

Orbone Dental Allogreft Kemik Tozu

Nakil yerinin nerede olduğuna ve greftin boyutuna bağlı olarak ek kan desteği gerekebilir. Bu tip greftler için donör kemik ile birlikte periosteum ve beraberindeki kan damarlarının bir kısmının çıkarılması gerekir. Bu tür greft serbest flep greft olarak bilinir.

Allogreft kemiği, kemiklerini bağışlayan canlı insanların ameliyat sonrası atıklarından veya kadavralardan alınır, böylece ihtiyacı olan yaşayan insanlar için kullanılabilir, standart olarak bir kemik bankasından elde edilir.

Allogreftlerin kemik onarımı için kullanımı genellikle sağlıklı kemikte normalde bulunan proteinlerin sterilizasyonunu ve etkisizleştirilmesini gerektirir. Kemik dokusunun hücre dışı matrisinde, osteoindüksiyon ve başarılı kemik iyileşmesi için gerekli olan kemik büyüme faktörleri, proteinler ve diğer biyoaktif materyallerin eksiksiz bir kokteyli bulunur; İstenen faktörler ve proteinler, hidroklorik asit gibi demineralize edici bir ajan kullanılarak mineralize dokudan uzaklaştırılır. Kemiğin mineral içeriği bozulur ve osteoindüktif ajanlar demineralize kemik matrisinde (DBM) kalır.