Kalite ve Güvenlik ile Farklılık Yaratmak,

Dokuyu temizlemek, hücresizleştirmek ve sterilize etmek için yaygın yöntemler, kimyasal çözücüler, ısı ve oksitleyici ajanların bir kombinasyonu kullanılır. Çoğu işlemde kloroform veya aseton gibi çözücülerin kullanımı, kemiği yenmek veya dokuyu hücresizleştirmek için gereklidir. Yağ, dermis veya hücrelerin varlığı, dokunun ıslanmasını önler, böylece sulu oksitleyicilerin aktivitesini azaltır.

Geleneksel doku işleme teknikleri, büyük ölçüde kimyasal ve biyolojik ajanlara dayanır. Bu ajanlar, greftlerin doğal, yapısal ve mekanik özelliklerini olumsuz etkiler. Kimyasallar, kemik ve yumuşak dokunun derinliğine yeterince nüfuz edemez. Bunun sonucu olarak toksik kalıntı ve immünolojik reaksiyon riskinin yanı sıra işlem etkinliği de düşer.

Orbone® Hücre ve Doku Bankasının eCOO® scCO2 Teknolojisi ise ham dokunun yapısına bağlı olarak orijinal dokuların spesifik özelliklerini korurken, temizlik, hücresizleştirme, virüsü etkisiz hale getirme, sterilizasyon ve aşılama için en ideal yöntemdir.

Bu eşsiz süreç, geleneksel tekniklerle üretilen dokulardaki eksikliklerin üstesinden gelir, hastayı ve hastanın güvenliğini en yüksek öncelik tutarak, sterilizeyi, güvenliği ve rejeneratif özellikleri arttırır. Hastada iyileşmeyi hızlandırarak, çok kısa sürede normal hayatına geri döndürür.

Viral inaktivasyonun yanı sıra bu işlem yağlar, hücre artıkları ve ilik proteinlerini bertaraf edip, kemikte karbonlanmış apatite den oluşan kemik dokusunun organo-mineral yapısını mükemmel bir şekilde korur.

Kemik dokularını devit-alize etmek için bugüne kadar çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Bunlar genellikle yağların oxidatif uygulama yapabilmesi için solvent içermektedir. Geleneksel yöntemlerde, solvent (kloroform veya aseton), içinde adipozit yağ hücreleri barındıran ilik boşluğundaki yağlarını çözmek için temel maddedir. Büyük miktarlarda lipit varlığı, akoz oksidantları engelleyerek dokuların nemlenme özelliğini azaltır. Kemik dokusunda difüzyon sınırlıdır, kemik fragmanlarının hacmi daha az etkili olarak işlem görebilir.

Orbone eCOO Supercrit Teknoloji Açılımı

Bunun yanı sıra, yağ çözücü solventlerin kullanılması, istenmeyen toksik madde kalıntılarına sebep olabilir. Orbone® kemik dokuları, eCOO® scCO2’i kullanarak yüksek basınca maruz bırakılır. Bu işlem sonucunda “supercritical” sıvı denen, sıvı ve gaz arasında bir hal alır. Dokuların hacmi ne olursa olsun, Supercritical hale dönüştükten sonra solvent karakteri gösterir, birleşmeyi garantileyerek ayrıcalıklı güç difüzyonu gerçekleşir. Doğal bir madde olan eCOO® scCO2 toksit kalıntı bırakmaz.

Orbone®‘un üretim teknolojisi olan eCOO® scCO2, Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Direktiflerine (2004/23EC, 2006/86EC, 2006/17EC) göre lisanslı ve tescillidir.
Orbone® T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Hücre ve Doku Bankası ruhsatı verilen ve titizlikle üretilen insan hücre ve dokuları, Avrupa direktiflerinin kalite ve güvenlik gereklilikleri birebir uygulanarak üretim yapılmaktadır.

Orbone Allogreft eCOO Teknolojisi

Orbone® eCOO® scCO2 Teknolojisi, dokuları temizlemek ve sterilize etmek için hafif ve etkili bir platform sağlar. Araştırmalar, eCOO® scCO2 kullanımının, geleneksel işleme teknikleri ile karşılaştırıldığında doku greftlerinin yapısal bütünlüğünü minimum düzeyde etkilediğini göstermiştir. eCOO® scCO2 tedavisi ayrıca olumsuz bağışıklık tepkisinden sorumlu medüller dokuları da ortadan kaldırır. eCOO® scCO2 tedavi adımına ek olarak, eCOO® Clean işlemi bir viral inaktivasyon adımını içerir.
Bu iki tekniğin kombinasyonunun, işlenmiş greftlerdeki mikrobiyal yükte 12 kat azalma sağladığı gösterilmiştir. Hücresel ve medüller materyallerin başarılı bir şekilde çıkarılması ve virüslerin etkisiz hale getirilmesi, hasta sonuçları için daha kaliteli ve temiz greftler sağlamada en önemli adımdır.

Hücre ve lipit kalıntılarından temizlendikten sonra steril olmayan hücresiz dokular da teknoloji platformunun eCOO® Ster işlemi kullanılarak sterilize edilebilir. Elde edilen steril doku dondurularak kurutulabilir ya da taze dondurulabilir. Alternatif olarak, steril olmayan hücresiz doku materyali, ışınlama teknolojileriyle son sterilizasyondan önce ilk olarak dondurularak kurutulabilir.

Orbone® eCOO® scCO2 Teknolojisi‘nin en belirgin özelliklerinden biri, gaz yapısı sayesinde katı maddelerden geçirilebilmesi ve bir sıvı gibi malzemeleri çözebilmesidir. Basıncı ve sıcaklığı kontrol ederek veya düzenleyerek, eCOO® scCO2′nin yoğunluk veya çözücü kuvveti, çok çeşitli organik çözücüleri simüle etmek için değiştirilebilir. Bu çözünme gücü, çok çeşitli hassas malzemelerin elde edilmesi, çıkarılması ve sterilize edilmesi için uygulanır. İşlemin düşük sıcaklığı ve CO2′ nin kararlılığı ayrıca bileşiklerin allogreft dokularına zarar vermeden veya denatürasyon olmadan çıkarılmasını sağlar.
Bu özelliklerden dolayı, eCOO® scCO2 Teknolojisi, mikroorganizmaların varlığını büyük ölçüde azaltabilir, bu sayede dokular tamamen temizlenir, aynı zamanda her tür mikroorganizma için 10-6 (SAL6) sterillik güvence seviyesini de karşılar.

Viral İnaktivasyon ve Güvenlik
1995 yılında Paris’ teki Institute Pasteur Texcell tarafından gerçekleştirilen bir viral inaktivasyon çalışması, bu işlemin viral inaktivasyona göre etkinliğini göstermiştir. Elde edilen sonuçlar, Avrupa yönergelerinin tavsiye ettiği güvenlik seviyesinden daha üstündür (6 log azalmasına karşı 14 log azaltma). Sonuçlar, Sanquin Pharmaceutical Services tarafından eCOO® Teknolojisi adına yapılan bir çalışma ile doğrulanmıştır.

Sterilizasyon
Bakteri öldürücü sterilizatörlerin doku içine peri-asetat asit gibi sokulması ve ekstre edilmesi için eCOO® Teknolojisi kullanıldığında, işlem, Bacillus dahil olmak üzere geniş bir bakteri aralığının etkisizleştirilmesiyle dokuyu steril hale getirir.

Biyojenez ve Osseointegrasyon
Orbone® eCOO® Teknolojisi ile işlenmiş allogreftler, işlenmemiş allogreftlerle karşılaştırıldığında çok daha hızlı bir osseointegrasyona yol açıyor. Orbone® eCOO® Teknolojisi’ ne dayalı tedaviler, dokunun biyomekanik özelliklerini değiştirmemektir.

Klinik Kanıtlar
İşlenen Orbone® eCOO® greftleri, geleneksel yöntemlerle işlenen greftlere kıyasla üstün biyokimyasal bileşim, biyouyumluluk, tolerans ve biyofonksiyonel özellikleri olduğunu kanıtlamıştır.

Yapısal bütünlük üzerinde taviz vermeden temiz ve steril (SAL6) en son teknolojiye sahip doku ürünleri
• Mükemmel biyouyumluluk ve gelişmiş yenileyici özellikler
• Doku spesifik taleplerini karşılamak için uyarlanabilir
• Tehlikeli madde kalıntıları bırakmamaktadır.

Orbone eCOO ile Temizlenmiş Allogreft

SEM görüntüleri, eCOO® scCO2′nin medüller dokuları çıkarırken hücre dışı matrisi minimum düzeyde etkilediğini doğrular.
Orbone® Doku Bankası eCOO® Teknoloji Platformu, süperkritik karbondioksite scCO2 dayalı çığır açan bir çözüm kullanan biyolojik greftlerin temizlenmesi, sterilize edilmesi ve aşılanması için üstün teknoloji tutamaçlarını kapsar. eCOO® scCO2 ekstraksiyon işlemi, virüsleri etkisiz hale getirmede oldukça etkilidir ve geleneksel yöntemlerle elde edilen dokularla karşılaştırıldığında, çok üstün etkisizleştirme sağlar.