Orbone Kilinik Vaka Çalışması

Allogreft Klinik Vaka Çalışması

Enfekte kaynamama durumunun Orbone® eCOO® Clean kansellöz çipsler ile tedavisi,

Allogreft Klinik Vaka Çalışmaları

Allogreft Topuk Klinik Vaka Çalışması

Orbone® eCOO® Clean kansellöz çipsler ile topuk kemiği kırığı sonrası kronik osteomiyelit tedavisi,

Topuk kemiği kırığı sonrası birden fazla ameliyat sonrasında hem malleol hem de kronik osteomiyelit gelişti.