Orbone Doku Toplama Organizasyonu

Orbone® Allogreftlerinin Kaynağı Nedir?

Orbone® Türkiye’de yaşayan verici hastalar tarafından bağışlanmış bir kalça protezi, diz ameliyatı gibi dokuları tıbbi atık olarak titizlikle toplamaktadır.

Doku Toplama Planlaması

Orbone® Hücre ve Doku Bankası, ürünlerin cerrahlara, hastanelere, ameliyat merkezlerine ve kliniklere, kaliteli ve güvenli bir şekilde insan kaynaklı dokular üretmeye odaklanmış olup, doku toplama planlamasını oluşturan ve yasalaştıran ilk doku bankasıdır.

Orbone® insan dokularını, katı kurallar içinde uygulanan kurallarca organize eder ve toplar. Orbone® Amerika ve Avrupa Doku Bankaları yönetmeliklerine uygun olarak düzenlenen T.C. Sağlık Bakanlığı Doku ve Organ Nakli yönetmeliğine göre, bağışçı uygunluk koşullarına tam uyan ve bu koşullardan daha iyi durumda doku bağışçılarından kabul eder.

Orbone® hastalara ve hekimlere güvenilir doku kaynağı sağlamayı kendine görev bilmiştir. Her bağışçının, sağlık ve sosyal geçmiş değerlendirmesi, sağlık kayıtları, kan testleri, kültür sonuçları, genel muayeneleri ve otopsi (yapıldıysa) raporları kullanılarak eksiksiz bir değerlendirmeye tabi tutar. Bu süreç, kabul edilmez sağlık durumları ya da olası hastalıkları tanımamıza ve elememize olanak sağlayarak, bağışçının bağış için uygunluğunu belirlemek için kullanılır.

Hastanelerden alınan dokuların incelenmesi

Ülkemiz çapında doku tedarik merkezlerimiz tarafından sıkı kurallarca toplanan tüm kemik ve yumuşak dokular, doku depolama ve işleme merkezimize soğuk zincir prosedürlerine uygun olarak transfer edilir. Merkezimize gelen dokular ilgili birimimiz tarafından teslim alınır ve depolama alanımıza teslim edilir. Dokuların takip edilebilirliğini garantiye almak için öncelikle donör kayıt işlemleri tamamlanır ve -86 derece derin dondurucularımıza planlı olarak yerleştirilir.

Bu dokularımızın tüm belgeleri doku işleme sırası gelinceye kadar sistemli şekilde sıraya konulur. İşleme alınan dokuların belgeleri ise arşivlenmek üzere arşiv odamıza kaldırılır.

Orbone®‘un kabul kriterlerinde dikkat ettiği en önemli kısım verici hastanın rızası/onayı ve sonrasında donör kan testleridir. Verici donörün ameliyat öncesinde yapılan kan testlerinin sonucuna göre -negatif olan dokular ayrıştırılır ve geri kalan incelemelerin uygunluğu onaylandıktan sonra kabul edilir.

Orbone®, hastanelerden gelen bu ham dokuları ikinci bir değerlendirmeye tabi tutar ve kalitemize uygun olmayan dokuları “tıbbi atık” olarak imha eder.

Orbone Doku Toplama Planlama

Orbone® işleme alacağı dokuları sistemli olarak -86 derece dolaplardan alarak, doku kalitesini bozmamak adına doku çözdürme prosedürlerini titizlikle uygular. Çözdürülen dokular temizleme, yıkama ve ileri işlemler için laboratuvarın B alanına alır ve profesyonel ekibimiz tarafından üretim işlemleri başlatılır.